Depremin oluşturacağı hasarları garanti altına alan DASK

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir.

Sigorta poliçeleri DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri, bu şirketlerin acenteleri ve banka şubeleri tarafından düzenlenmektedir. Anadolu Sigorta diğer tüm sigorta hizmetlerinde olduğu gibi Zorunlu Deprem Sigortası ile de güvenli ve huzurlu bir hayatı sizlere sunmaktadır.

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

Şirket:

Anadolu Sigorta

Share:

En avantajlı ve kapsamlı sigorta poliçesine sahip olun.

En avantajlı sigorta ürünlerine Bingöl Sigorta güvencesi ile sahip olabilirsin!

Sıkça Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir çok detaya buradan ulaşabilirsiniz...

Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile belediye sınırları içinde kalan konutlar için deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları poliçe limitleri dâhilinde karşılamaktadır.

DASK adı ile bilinen Zorunlu Deprem Sigortası, yaptırılması yasal olarak zorunlu bir poliçedir. Ayrıca ülkemizde tapu, konut kredisi, elektrik ve su aboneliği işlemlerini gerçekleştirirken de deprem sigortası yaptırılması zorunlu tutulmuştur.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ülkemizde, Zorunlu Deprem Sigortası yaygınlık oranını arttırma, Zorunlu Deprem Sigortası uygulama ve yönetim faaliyetlilerinden sorumlu olan 2000 yılında kurulmuş bir kamu kuruluşudur.

Zorunlu Deprem Sigortası depremin ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da, Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamı altındadır.

Yapının ana duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, temeller, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri DASK tarafında teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

Bir meskene ait DASK sorgulama, DASK web sitesi ve E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Anadolu Sigorta’dan yapılan Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerine ilişkin bilgilere satış kanallarımızdan, online bireysel şube aracılığı ile web sitemizden ve Sigortam Cepte mobil uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gerekli bilgiler aşağıdaki gibi 3 ana başlıkta toplanabilir.

  • 1. Sigortalının/Sigorta Ettirenin: Adı, TCKN Bilgisi, Vergi Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Bilgisi
  • 2. Sigortalanacak Binanın: Açık Adresi, Tapu Bilgileri, İnşa Yılı, Yapı Tarzı, Toplam Kat Sayısı, Hasar Durumu
  • 3. Meskenin (Dairenin): Brüt Yüzölçümü (m2), Kullanım Şekli

UAVT, adres kodlarının kayıtlı olduğu Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kısa adıdır.

Adres kodu, Türkiye sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır ve her konutun kendine has bir adres kodu vardır.

Adres kodunuzu hemen öğrenmek için tıklayınız.

Var olan adresin DASK adres sorgulamasını Anadolu Sigorta DASK adres kodu sorgulama sayfasından, muhtarlık, nüfus müdürlükleri, belediyelerden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden gerçekleştirerek DASK adres kodunuzu öğrenebilirsiniz.

DASK web sitesi üzerinden de sorgulanabilen adres kodu Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi işlemlerinde ve adres bilgisi gereken birçok işlemde kolaylık sağlamaktadır.

DASK adres kodu bulunmayan konutlar için belediyeden adres kodu tanımlanması gerekmektedir.

Adres kodunuzu hemen öğrenmek için tıklayınız.

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içindeki meskenleri kapsamaktadır.

6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar DASK kapsamındadır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Zorunlu Deprem Sigortası, yukarıdaki koşullara uyan; tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, kat irtifakı tesis edilmiş binalar ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş hanı, iş merkezi, idari hizmet, eğitim merkezi gibi tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir.

Tapuya kayıtlı olmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan hazine arazileri vb. arazilerin üzerine inşa edilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalara da DASK tarafından teminat verilmemektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası ile apartmanlardaki; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında deprem sebebiyle meydana gelen hasarlar için teminat sağlanmaktadır.

DASK tarafından teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası, binadaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar. Yangın gibi riskler veya ev eşyaları için teminat sağlamaz.

Ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası bulunan evin sigorta değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası limitini aşan kısmı ile ev içindeki eşya için deprem teminatı, Konut Paket Sigortası ürünlerimiz kapsamında verilmektedir.

Konut Paket Sigortası, ev ve içindeki eşyayı yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır.

Ücretsiz Konut Paket Sigortası teklifi alın!

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracılar, ev sahibi namına "Sigorta Ettiren" sıfatıyla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir. Tüm durumlarda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak geçen kişiye ödenir.

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, DASK tarafından Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına alınmamaktadır. Buna karşın, mesken olarak inşa edilmiş binalarda yer alan ve dükkân, ticarethane, büro ve benzeri amaçlar ile kullanılan bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalıdır.

orunlu Deprem Sigortası yıllık olarak düzenlenir ve poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne, inşa yılına, kat sayısına ve bulunduğu mahallenin risk grubuna göre hesaplanır.

DASK’ın web sitesi üzerinden DASK fiyatı ve sigorta bedelini hesaplayabilir. Web sitemizden ücretsiz DASK, Zorunlu Deprem Sigortası fiyatını sorgulayabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın vadesi bir yıldır. Poliçenizi, süresi bitmeden önceki 60 gün içerisinde veya poliçe vade bitiminden sonra en geç 30 gün içerisinde yenileyebilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizi bingolsigort.com’dan hızlı ve kolayca yenileyebilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez.

Sadece Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları C2 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller" maddesi uyarınca mükerrerlik ve riskin ortadan kalkması durumları ile kapsam dışı yerlere sehven poliçe düzenlenmesi durumunda DASK sigortası iptal edilebilir.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile her yıl yapı maliyetlerindeki artışla paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat verir. Binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınarak bu tutar tespit edilir. Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Evin değerinin DASK tarafından verilen teminat tutarını aşan kısmı için, konut sigortası ile ihtiyari deprem teminatı verilmektedir.

Ücretsiz Konut Paket Sigortası teklifi alın!