Sağlıklı Seyahat İçin Her Şey Bu Sigortada

Aksigorta, yurt dışı seyahatlerinde karşılaşacağın aksiliklere karşı seni, kapsamlı teminatlarıyla Aksigorta Seyahat Sigortası güvencesine alıyor.

Tıbbi Tedavi Hizmetleri

Yurt dışında yaşanacak hastalık ya da yaralanma durumlarında tedavi ve ilaç masrafları, 30.000 euro limite kadar poliçe kapsamında.

İhtiyacın Olan Diğer Durumlar

Ani hastalık ve yaralanmalarda ambulans hizmetleri; tedavi sürecinde, taburcu olduktan sonra nakil işlemleri gibi konular kapsamında acil mesajların iletilmesi sigortanda.

Neler Güvende, Neleri Kapsar?​

Teminatlar

Tıbbi Tedavi

Sigorta kapsamında bulunan ani hastalık ya da yaralanma durumunda hastane, ameliyat ve tedavi ile doktorun yazdığı ilaç masrafları, 30.000 euro limite kadar sigorta kapsamında. Acil diş tedavisi giderleri 60 euro’ya kadar karşılanır.

Hasta Nakil Hizmetleri

Sigortalı, hastalık ya da yaralanma durumunda ambulans veya refakatçi doktor aracılığıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze ya da bir tıbbi merkezden diğerine nakledilir.* Poliçe kapsamındaki durumlarda, yatarak operasyon gerektiren tedavinin ardından taburcu sürecinde doktor raporuna istinaden ambulans (hava ambulansı dahil**) veya daimi ikametgaha ulaşım giderleri karşılanır.***

*Bir tıbbi merkezden diğer tıbbi merkeze nakil, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanır.
 **Hava ambulansı hizmeti, Avrupa dışındaki ülkelere uygulanmaz.
***Nakillerin yapılabilmesi için tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekir.

Vefat Nakil Hizmetleri

Sigortalının poliçe kapsamında olan hastalıklar veya yaralanması sonucu vefatı halinde cenazenin defnedilmesi için Türkiye’deki daimî ikamet bölgesine nakli gerçekleştirilir.

Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine teminat kapsamındaki tüm konularla ilgili acil veya gerekli mesajların iletilmesi teminat kapsamındadır.

Kayak

Kayak branşında lisans sahibi ve para kazanma amacı olmadan (amatörce düzenlenmiş olsa da her türlü yarışma hariç olmak üzere) ilgili spor nedeniyle oluşacak tedavi giderleri, teminat dahilindedir.

Şireket

Aksigorta

Paylaş:

Yurt Dışı Seyahatinde Her Şey Yolunda!

Aksigorta, yurt dışı seyahatlerinde karşılaşacağın aksiliklere karşı seni, kapsamlı teminatlarıyla Aksigorta Seyahat Sigortası güvencesine alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir çok detaya buradan ulaşabilirsiniz...

18 yaşından küçüklere poliçe tanzim edilebilmesi için sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmalıdır.

Yabancı uyruklu kişilere; yabancı kimlik numarası sahibi olmaları, daimi olarak Türkiye’de ikamet etmeleri ve daimi olarak Türkiye’de ikamet ettiklerine dair resmi belge sahibi olmaları koşulu ile poliçe tanzimi yapılabilecektir.

Teminatlar, Türkiye gümrüğünden çıkış yapıldıktan sonra başlar ve poliçenin süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sona erer.

Not: Sigorta başvurusunun ve sigorta sözleşmesinin, sigortalının seyahata başlamadan önce yapılması zorunludur.

Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler, teminat kapsamında olacaktır.

Fikren ve elle çalışıp yukarıda sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. (Örneğin inşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler.)

Poliçe; seyahate gidilmediği durumda, poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber verilmesi ve poliçenin sigorta şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir ve prim iade edilir.

Sigortalı, acil bir durum olduğunda herhangi bir yere başvurmadan önce aşağıda telefon numaraları yazılı acil servis merkezini arayarak adını, soyadını, poliçe numarasını, bulunacağı yerin adresini, telefon numarasını, kısa bir şekilde sağlık sorununu ve nasıl bir yardım istediğini bildirmelidir.

Bilgi ve danışmanlık için: +90 212 444 27 27
Aksigorta Uluslararası Acil Yardım Servisi:
Avrupa için: +90 212 225 87 88
Tüm dünya için: +90 212 225 90 60