kendinin ve sevdiklerinin sağlığını güvence altına al

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin tamamı; Hesaplı Sağlık Sigortası poliçemiz içindeki teminatlara ek olarak verilmektedir.

Tüm ürünlerimzin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, ürünün yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurtdışında geçerli olmadığını belirtir..

Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım?

Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Bireysel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi
 • Menopoz*
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

 • Küçük müdahale
 • Evde bakım
 • Rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yurtiçi hava ambulansı
 • Yurtdışı hava ambulansı
 • Doğum
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Yenidoğan kuvöz teminatı
 • Check-up*

Yurt dışı tedavi teminatlarımız Ekonomik* ürünler için geçerli değildir.

Yurt Dışı Yatışlı Tedavi Teminatları

 • Küçük ameliyat
 • Orta ameliyat
 • Büyük ameliyat
 • Özel ameliyat
 • Özellikli ameliyat
 • Ekstra büyük ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Yurt Dışı Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi

Ürünlerimiz

Temel Ürün - Hesaplı Sağlık Sigortası

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır.

Hesaplı Sağlık Sigortası ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Hesaplı Sağlık Sigortası Teminat Tablosu

TEMİNATLARÖDEME ORANI (%)TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT100LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ100LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün)100LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ100LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK100LİMİTSİZ
TANI YATARAK100LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ100LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ100LİMİTSİZ
DİYALİZ100LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR
KÜÇÜK MÜDAHALE100LİMİTSİZ
EVDE BAKIM10030.000,00 (YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON10040.000,00 (YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ1007.000,00 (YILLIK LİMİT)
SUNİ UZUV10035.000,00 (VAK’A BAŞI)
AMBULANS1003.500,00 (VAK’A BAŞI)
YURT İÇİ HAVA AMBULANSI10042.000,00 (VAK’A BAŞI)
YURT DIŞI HAVA AMBULANSI10084.000,00 (VAK’A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER1002.200,00 (YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ10040 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
PSA10040 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT
CHECK-UP100YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
 
 • Ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, ilaç(yatarak), tanı (yatarak), kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale teminatları sadece yurtiçinde limitsiz, yurtdışında ise yurtdışı teminat tablosundaki limitler dahilinde geçerlidir.
 • 40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimizin mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
 • Şirketimizin belirlediği check-up paneli, yılda 1 kez olmak üzere, Şirketimiz’in check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerli olacaktır. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yaşlarda olan sigortalılar için geçerlidir.
 • Sigortalılar ek prim ödeyerek ferdi kaza teminatı da alabilmektedir.

Hesaplı Sağlık Sigortası Yurtdışı Teminat Tablosu

 

TEMİNATLARÖDEME ORANI (%)TEMİNAT LİMİTLERİ
KÜÇÜK AMELİYAT1006.240,00 (AMELİYAT BAŞI)
ORTA AMELİYAT10015.600,00 (AMELİYAT BAŞI)
BÜYÜK AMELİYAT10031.200,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZEL AMELİYAT10062.400,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZELLİKLİ AMELİYAT100156.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT100312.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ1001.8000,00 (GÜNLÜK LİMİT)
YOĞUN BAKIM1003.420,00 (GÜNLÜK LİMİT)
100307.800,00 (VAK’A BAŞI)
DOKTOR TAKİBİ100636,00 (GÜNLÜK LİMİT)
İLAÇ YATARAK1005.900,00 (YILLIK LİMİT)
TANI YATARAK1009.100,00 (YILLIK LİMİT)
KEMOTERAPİ100149.000,00 (YILLIK LİMİT)
RADYOTERAPİ100122.000,00 (YILLIK LİMİT)
DİYALİZ10062.000,00 (YILLIK LİMİT)

Hesaplı Sağlık Sigortası teminat tablosunda limitli olarak belirtilen teminatlar, yurtdışında da aynı teminat tutarları dahilinde geçerlidir.

Ürün AdıKapsamAyakta TedaviYatışlı Tedavi
  Teminat Limiti(Yıllık)Ödeme OranıTeminat Limiti(Yıllık)Ödeme Oranı
Temel Ürün – Hesaplı Sağlık SigortasıSadece Yatışlı TedavilerYokYokLimitsiz%100
Hesaplı Plus Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + İleri Görüntüleme Tetkikleriİleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz%80Limitsiz%100
Hesaplı Maksi Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Tüm Görüntüleme +Kan TetkikleriTüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz%80Limitsiz%100
Standart Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler2.000 ₺%80Limitsiz%100
Standart Plus Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler4.000 ₺%80Limitsiz%100
Elit Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta TedavilerLimitsiz%80Limitsiz%100
Elit Plus Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta TedavilerLimitsiz%100Limitsiz%100

Ekonomik ürünlere sahip sigortalılarımızın poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmadığımız sağlık kuruluşları ile yurt dışında geçerli değildir

Şirket:

Anadolu Sigorta

Paylaş:

En avantajlı ve kapsamlı sigorta poliçesine sahip olun.

En avantajlı sigorta ürünlerine Bingöl Sigorta güvencesi ile sahip olabilirsin!