Yabancı Konukların da Sağlığını Teminat Altına alan SAğlık poliçeleri

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası ürünümüz oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken sağlık sigortaları için çözüm sunmaktadır. Ürünümüz oturma izni ya da ikamet tezkeresi için gerekli olan şartları karşılamaktadır

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Teminat Tablosu
 Anlaşmalı KurumlarAnlaşmasız Kurumlar
TeminatlarÖdeme Oranı (%)Teminat LimitleriÖdeme Oranı (%)Teminat Limitleri
Yatışlı Tedavi Teminatları
Ameliyat100Limitsiz80*(Yıllık Limit)
Oda-Yemek-Refakatçi100Limitsiz80*(Yıllık Limit)
Yoğun Bakım (Vaka Başı Maks. 90 Gün)100Limitsiz80*(Yıllık Limit)
Doktor Takibi100Limitsiz80*(Yıllık Limit)
İlaç Yatarak100Limitsiz80*(Yıllık Limit)
Tanı Yatarak100Limitsiz80*(Yıllık Limit)
Kemoterapi100Limitsiz80*(Yıllık Limit)
Radyoterapi100Limitsiz80*(Yıllık Limit)
Diyaliz100Limitsiz80*(Yıllık Limit)
 Anlaşmalı ve Anlaşmasız Kurumlar
 Ödeme Oranı (%)Teminat Limitleri
Yatışsız Tedavi Teminatları
Doktor Muayene60*(Yıllık Limit)
İlaç Ayakta60*(Yıllık Limit)
Tanı Ayakta60*(Yıllık Limit)
Fizik Tedavi60*(Yıllık Limit)
Rehabilitasyon60*(Yıllık Limit)
Küçük Müdahale60*(Yıllık Limit)
 Anlaşmalı ve Anlaşmasız Kurumlar
 Ödeme Oranı (%)Teminat Limitleri
Diğer Teminatları
Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi60*(Yıllık Limit)
Evde Bakım100*(Yıllık Limit)
Suni Uzuv100*(Yıllık Limit)
Ambulans100*Vaka Başı
Yardımcı Tıbbi Malzemeler100*(Yıllık Limit)

Şirket:

Anadolu Sigorta

Paylaş:

En avantajlı ve kapsamlı sigorta poliçesine sahip olun.

En avantajlı sigorta ürünlerine Bingöl Sigorta güvencesi ile sahip olabilirsin!