Tarım Sigortası ile çiftçiler güvence altında!

Tarım arazini ve faaliyetlerini bekleyen risklere karşı en uygun çözümleri Tarım Sigortasında bulabilirsin.

Tarım faaliyetlerine tam koruma

Kuraklık, don, sel gibi daha pek çok iklimsel koşulun yarattığı risklere karşı Tarım Sigortası ile için rahat olsun.

Risk danışmanlığı hizmeti

İhtiyacına uygun çözümleri belirlemek risk danışmanlığı hizmeti ile çok daha kolay.

Tarım Sigortaları ile Neler Güvende?

Teminatlar

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Bitkisel Ürün Sigortası, ilgili yasa gereği Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerdeki ürünleri, bağ ve bahçeleri güvence altına alır. Önce bir risk değerlendirmesi ile sigortaya uygunluk tespiti yapılır. Sigortaya kabulü uygun görülen arazilerde yer alan bitkisel ürünler (meyve, sebze, tarla ürünleri ve kesme çiçekler) ile dolu ağı ve örtü sistemi gibi teçhizatların uğrayabileceği zararlar güvence altına alınır.

Ana Teminatlar:
Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum, Heyelan, Deprem, Sel-su baskını; Kar Ağırlığı (Ağaç ve Fidan için)

İsteğe Bağlı Verilen Teminatlar:

Dolu, Dolu Ağırlığı, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskınının Dolu Ağı ve Örtü Sistemlerine verdiği zararları, teminat kapsamına alınabilmektedir.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile, kuraklık kaynaklı verim kayıpları, ilçeye göre değişen eşik verim oranlarına göre güvence altına alınır. Ünler de bu kapsamda korunur.

Ana Teminatlar:

Kuraklık, Don, Sıcak Rüzgar, Sıcak Hava Dalgası, Aşırı Nem, Aşırı yağış teminat kapsamındadır (Bitkisel ürün dolu paket teminatları kapsam dışındadır).

Devlet Destekli Sera Sigortası

Devlet Destekli Sera Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemindeki “Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olan cam ve plastik seralar ve içindeki teknik donanım ve ürünlere gelecek zararlar güvence altındadır. Bu sigortadan faydalanmak için önce ilgili seranın risk değerlendirmesi yapılarak, sigortaya uygun görülmesi gerekir.

Teminatlar:

Dolu, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması, kapsamında olup, risk inceleme - değerlendirme sonucuna göre Fırtına ve Hortum, Heyelan, Sel-Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı teminat riski de teminat kapsamına alınabilmektedir.

Diğer Ürünler

Şireket

Aksigorta

Paylaş:

En verimli sigorta!

Tarım Sigortaları

Sıkça Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir çok detaya buradan ulaşabilirsiniz...

Kuru tarım alanında üretimi yapılan buğday ve sertifikalı tohumluk buğday ürünü, kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabilmektedir.

Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler “dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını” risklerinin neden olduğu miktar kaybına; sebze ve kesme çiçekler, dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilir.

Risk değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı süt ve besi sığırları ile mandalar büyükbaş olarak; koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler küçükbaş hayvan olarak tanımlanır. Çeşitli hayvan hastalıkları, gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler, yılan, böcek sokması, kazalar, deprem gibi risklere karşı güvence sağlar.

Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar, sigortacı tarafından ödenir. Ancak, poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse, alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir.